astrologický kurz


KURZY ASTROLOGIE V OSTRAVĚ S ING. PAVLOU BAUDYŠOVOU JIRKŮ a MVDr. JARMILOU GRIČOVOU

Dvě známé a uznávané astroložky MVDr. Jarmila Gričová a Ing. Pavla Baudyšová Jirků 21. a 22. září 2013 zahájily astrologický kurz pro začátečníky v Ostravě.

Kurz 1. ročníku probíhal formou víkendových setkání (so - ne) jednou měsíčně v prostorách Oázy poznání, Chittussiho 13. Astrologický kurz je v rozsahu dvouleté výuky astrologických základů, na který pak navazuje dvouletý kurz nadstavbový. Po základním i pokračovacím kurzu obdrží účastníci osvědčení o jejich absolvování. Jedná se o kurz klasické astrologie, kde se vyváženě pracuje jak se znalostmi, tak s intuicí.

Výuka probíhá od 10 do 17 hodin s hodinovou přestávkou na oběd. Káva a čaj jsou zajištěny v místě konání.

Cena je 1000,- Kč za osobu na jeden den, tzn. víkendový kurz stojí 2000,- Kč. Platbu je možno provést na místě. Setkání bude celkem osm (září, říjen, listopad, leden, únor, březen, duben, květen). Při platbě předem nabízíme slevu 10%, výsledná částka tedy je 14.400 Kč za rok.

Z kurzu jsou pořizovány zvukové záznamy a účastníci je následně obdrží zdarma. V případě absence je možné získat zvukový záznam za 300 korun (v případě předplaceného ročníku samozřejmě zdarma).

Lektorky vám neslibují, že z vás vychovají hotové astrology, ale zato mohou slíbit, že vám otevřou bránu k jednomu z největších dobrodružství vašeho života.

První setkání čtvrtého ročníku nadstavbového kurzu v r. 2016 proběne 15. a 16. října.

Pokud byste se k nám chtěli také připojit, neváhejte - ještě jsou volná místa. Výklad nahráváme, nově příchozím poskytneme bonusově nahrávku proběhlých kurzů za stanovený poplatek.

Za nás lektorky můžu říct, že se nám sešla báječná skupina, která měla v 1.i v 2. ročníku o astrologii opravdu zájem, diskutovali jsme, studovali a kromě toho byla i legrace. Máme z toho radost a zveme vás mezi sebe.

Termíny jednotlivých pokračování jsou stanoveny v r. 2016 na 15.-16.10., 5.-6.11.,3.-4.12.2016.

Více zde: http://www.hvezdopravec.cz/aktuality/zahajeni-astrologickych-kurzu-v-ostrave/

MVDr. Jarmila Gričová se astrologii věnuje od konce 80. let, profesionálně od roku 1992. Studovala u Borise Jaroše, v kurzech Petra Rastokina, titul profesionálního astrologa získala od nestora polské astrologie Leona Zawadzkého v Bialsku-Bialej, navštěvovala kurzy Ing. Antonína Baudyše. Věnuje se překladům astrologické literatury, je autorkou třinácti ročníků astrologického kalendáře. přispívá do nejrůznějších časopisů a periodik. Více informací na www.astrolozkajaga.com. Termíny kurzů, přihlášení a další podrobnosti.

Ing. Pavla Baudyšová Jirků vystudovala Stavební fakultu ČVUT v Praze, obor vodní hospodářství a vodní stavby. Z prvního manželství má dvě dcery a syna. V květnu 2010 se podruhé provdala za svého přítele a učitele Ing. Antonína Baudyše a považuje si za čest kráčet v jeho astrologických stopách i po jeho smrti v srpnu roku 2010.

Astrologii se profesionálně věnuje od začátku roku 2004. Zajímala se o ni od mládí díky svému dědečkovi, který se jí amatérsky zabýval. Sama ji začala studovat kolem roku 1995. V letech 2006 až 2010 přednášela astrologii v rámci projektu Křišťálová univerzita, který založili a organizují Zbyněk Pelikán a Ivana Stonjeková. Od roku 2008 pořádá vlastní astrologické semináře.

Od mládí se zabývá prací na sobě a zkoumáním duševních a duchovních souvislostí života a propojuje své poznání s prací s klienty. Oslovilo ji učení americké psycholožky Virginie Satirové, která pracuje s klientem i celou rodinou podle motta "Světový mír začíná doma". Především se snaží řídit její myšlenkou "minulost nemůžeme změnit, ale můžeme změnit její dopad na nás".

Více zde: http://www.hvezdopravec.cz


Zavřít