povídání, meditace


Přátelé, těším se opět na naše pravidelná setkávání v Oáze poznání v Ostravě od 17.30 h, kde jste srdečně zváni všichni bez rozdílu vyznání a věku.

Smyslem setkání je navození stavu pohody, obnovené naděje a víry, že svůj Život máme ve svých rukou a jedině na nás záleží, jakou realitu si zvolíme.

Renáta Rowena Gříbková skrze vlastní transformaci na Cestě k Bohu přináší všem hledajícím vhled Světla do podstaty Bytí. Spolupracuje s Nanebevzetými Mistry a Andělskými bytostmi, jejichž poselství předává formou přednášek, léčebných technik a soukromých konzultací.

V meditacích dochází k postupné harmonizaci těla i duše, k uvědomování si pravých hodnot a smyslu Života na Matce Zemi.

Mohu poradit a vysvětlit vše nejen ohledně vašeho zdraví, ale také partnerských vztahů, pracovních příležitostí, finanční hojnosti, v podstatě jakékoli životní situace.

mob. 777 312 137 www.renatarowena.cz

Předávat lidem Naději, aktivovat v nich Lásku ke všemu, ke všem a hlavně k sobě samým, k pochopení té pravé Podstaty a Smyslu života je mým posláním.

Láska, soucítění, tolerance, opravdovost, upřímnost, čestnost, odvaha, klid a mír, tyto skutečné hodnoty a kvality můžeme vnímat v přítomnosti A. A. Renáty Roweny Gříbkové. V jejích velkých laskavých očích je plno pochopení a porozumění pro každého, jež hledá tu svoji správnou Cestu, pro každého má vždy povzbudivá a hladivá slova. Hledajícím poskytuje pomoc léčením na všech úrovních. Prostřednictvím automatické kresby a písma zjišťuje příčiny zdravotních a psychických problémů. Spolupracuje s Archanděly a Nanebevzetými Mistry, jejichž poselství předává formou léčebných technik a v posledních několika letech také formou veřejných přednášek doprovázených léčivými meditacemi, jež se těší velké oblibě. Lidé na nich cítí obrovskou pomoc, jaká se jim tímto nabízí k jejich osobnímu růstu a Poznání, pochopením kým vlastně jsou a jaký je jejich úkol v procesu transformace. Bez nadsázky se dá říct: Mistr přijde, když jsou žáci připraveni. V létě se začalo naplňovat její předurčení, její úkol a poslání v procesu evoluce zde na naší Matičce Zemi. S hlubokou vděčností za to děkuji.

Cíl duchovní cesty

Člověk se má především vyznat sám v sobě, pochopit, že je Božskou duší, nesmrtelnou, všemilující, která dostala na své pouti chrám tělesný - o něj je třeba starat se, jak nejlépe dokážeme, vhodnou stravou, pitným režimem, bylinkami, ale hlavně klidnou myslí a láskyplným vyzařováním. Individualita našeho ega nechť není brána příliš vážně, neboť ono stále po něčem touží a není spokojené. Je důležité naučit se a osvojit si princip nelpění - na ničem a na nikom. Konečná touha je stejně touhou po Bohu, po splynutí a uvědomění se v těle. Zde na naší překrásné Matce Zemi naplňujeme úkol sebepoznání, v nekonečných inkarnacích se stále vracíme a snažíme se zdokonalit to, co je už samo dokonalé ve své Podstatě.

Ve všemje třeba hledat harmonii a lehkost. Nejsem příznivcem přísných pravidel, dodržovat a činit jisté kroky jen proto, že to někdo řekl, nebo že některý světec touto cestou šel. Jemu to mohlo vyhovovat, on mohl být šťastný ve svém konání. My jsme však individuální, v tom je ta nádhera! Jsme stvoření ku potěšení sama sebe a abychom se tak rozlišovali navzájem a neustále se obohacovali. Ne se navlékat do nějakých uniforem, ale pouze se co nejvíc kontaktovat se svým srdcem a pak už vše zapadá do sebe jako v mozaice. Neboť jak nahoře, tak dole, jak v makrokosmu, tak v mikrokosmu řekl moudrý Hermés. Prosit o vedení, ať jsme vždy ve správný čas na správném místě. Když se soustředíme na své nitro, zjistíme, že se nebojíme ani jámy lvové, je však třeba udržovat bystrost a bdělost. Přesto individualitu ega uznávat, produchovnit ji, snažit se, jak nejlépe to jde modlitbami, četbou, kurzy, přednáškami, meditacemi. Prostě vším, co nás zajímá, dobrovolně, svobodně. Nicméně nesmíme zapomínat, že ego nás nikdy k dokonalosti nedovede! Cílem a výsledkem duchovní cesty je, aby ego už námi nemanipulovalo, nebylo soutěživé, prudké, agresivní, emoční, ale aby nám pomáhalo žít v tomto hmotném západním světě nebo kdekoliv, kde jsme neustále konfrontováni se situacemi druhých lidí, společnosti, reklam a všeho možného, co nás ovlivňuje. Dosáhnout vrcholného pochopení a odpuštění těm, kteří nevědí, co činí. Pochopení, že podstata Božství nikdy nemůže ublížit. Pak se na druhého nemůžeme zlobit, odpadá zášť a nenávist. Dejme prostor Bohu v nás a na světě bude dobře.

Děkuji Bohu, Kristu samotnému, Lidstvu a Zvířeně, Přírodě. Děkuji za možnost předávat Naději, ukotvovat v Lásce, léčit duše i těla.

S láskou a požehnáním, NECHŤ VŠECHNY BYTOSTI ŠŤASTNY JSOU.

Renáta Rowena Gříbková


Zavřít