přednáška : Energie krajiny


Přednáška je zaměřena na představení posvátných a kultovních míst v naší krajině z pohledu geomantie s přesahem do dalších oblastí. Jejím cílem je, aby návštěvník začal poté v krajině sám rozpoznávat takováto kdysi posvátná místa a začal se o krajinu, která ho obklopuje více zajímat, pečovat a aby aktivně začal využívat jejích blahodárných energií a vodních pramenů. Čím více se člověk o krajině dozví, tím bližší vztah si k ní vytvoří. Z takového vztahu má potom prospěch jak člověk, tak krajina a vše živé i zdánlivě neživé co ji obývá. Důležitou součástí přednášky jsou videoprojekce a fotografie, vše v profesionální kvalitě.

Požadavky na techniku: Full HD projektor s HDMI vstupem, HDMI kabel, projekční plocha, plátno, nebo čistá bílá zeď, prodlužovačku se 4mi zásuvkami Stolek s Notebookem mám vždy vedle projekční plochy, pokud byste neměli dostatečně dlouhý HDMI kabel, tak si jej mohu opatřit, v případě, že se to dozvím s dostatečným předstihem. Celkový čas přednášky je cca 3 hodiny včetně jedné 15ti minutové přestávky.


Zavřít